-MASTER AID

MASTER AID

master aid Roll Flex - 2m x 10cm Για επικάλυψη και στερέωση της γάζας πάνω στο τραυματισμένο δέρμα -overhealth overespa
Για επικάλυψη και στερέωση της γάζας πάνω στο τραυματισμένο δέρμα.

MASTER AID

master aid Aerosol Dynamic Ο ισχυρός συμπιεστής επιτρέπει τη συνεχή χρήση για θεραπεία με εισπνοές -overhealth overespa
Ο ισχυρός συμπιεστής επιτρέπει τη συνεχή χρήση για θεραπεία με εισπνοές.

MASTER AID

Master Aid Ουροσυλλέκτης 120ml Δοχείο για τα ούρα -overhealth overespa
Δοχείο για τα ούρα.
0,50 €

MASTER AID

Master Aid Συλλέκτης κοπράνων 60ml Δοχεία για περιττώματα -overhealth overespa
Δοχεία για περιττώματα.
0,60 €

MASTER AID

master aid Dermatess plus 10x10cm Απορροφά εξιδρώματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης -overhealth overespa
Απορροφά εξιδρώματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
1,10 €

MASTER AID

Master aid Quadra medio10 strips Λευκός αυτοκόλλητος μικροεπίδεσμος σε κασετίνα -overhealth overespa
Λευκός αυτοκόλλητος μικροεπίδεσμος σε κασετίνα.
1,50 €

MASTER AID

Master aid Forte med grande10 strip Κασετίνες με μικροεπιδέσμους στο χρώμα του δέρματος -overhealth overespa
Κασετίνες με μικροεπιδέσμους στο χρώμα του δέρματος.
1,65 €

MASTER AID

Master aid Quadra 10 strips Διαφανής, αδιάβροχος αυτοκόλλητος μικροεπίδεσμος -overhealth overespa
Διαφανής, αδιάβροχος αυτοκόλλητος μικροεπίδεσμος.
1,90 €
Σελίδα 1 από 21